Защита на личните данни

Тара Турс събира ваши лични данни с цел предоставяне на туристически услуги, и такива, свързани с тях. С посещението си на този уеб сайт вие декларирате, че се съгласявате с политиката ни за поверителност и защита на личните данни.

Личните данни, които събираме са: имена, ЕГН, дата на раждане, адрес, електронна поща, телефонен номер, данни от паспорт или лична карта. Използваме ги за изпълнение на резервация, сключване на договор, издаване на билети за пътуването, устна и писмена кореспонденция с вас, изпращане на бюлетини.

Предоставяме личните ви данни само на лица, които имат отношение с реализирането на туристическата услуга, в т.ч. наши партньори, контрагенти, държавни органи и институции, при осчетоводяване на документацията.

При събирането и обработването на личните ви данни се ръководим от следите принципи: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите на обработване; свеждане до минимум на събираните данни; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни; отчетност.

Имате право да поискате справка за съхранението на личните ви данни, корекция, заличаване, ограничаване на обработването, възражение, преносимост на данните и жалба пред надзорния орган. Това може да направите на адрес: info@taratours.bg.

Нашият сайт може да съдържат връзки към уебсайтове или социални мрежи, като например Facebook, Google, Twitter, Instagram и др. В случай, че последвате връзка към някой от тези уебсайтове, моля имайте предвид, че тези сайтове се ръководят от свои политики за поверителност.

Call Now Button